Rotacioni magnetni separatori

Rotacioni magnetni separator se sastoji od magnetnih tuba na izvlačenje, koji se nalaze u kućištu sa prirubnicama. Komponenta sa magnetnim šipkama je pokretana pogonskim motorom (400v).

Rotacioni magnetni separatori
Rotacioni magnetni separatori

Kod separacije se magnetne šipke okreću, pa se rizik od oštećenja smanjuje, i materijal se ne taloži na šipkama. Površina separatora je peskarena (uz doplatu postoji mogućnost uglančane površine).

Magnetni separator je napravljen sa cevastim prirubnicama. Možemo izraditi ulaz/izlaz pa vašim potrebama, razne prečnike i oblike.

Kakve materijale separiše?

  • Sipke, teže propustne smese
  • Materijale , koji se talože
  • Abrazivne materijale