Testiranje magneta

Da bi smo Vama maksimalno olakšali izabir najpovolnijeg magneta i takode mogli garantirati njegov kvalitet, rešili smo da izvršavamo merenje sile za otceplenje kod svih tipova naših magneta. Silom za otceplenje je u mišlenju samo sila, koja je neophodna za otceplenje magneta od metalne podloge (čelična ploča debline 10mm). Prema sili (snazi ) za otcepljenje realno merimo – ne koristimo približne kalkulacije!

Test laboratoria

Test je izvedeni tako, da stezamo magnet za čeličnu ploču proizvedenu iz čelika konstruiranog iz člika klase 11 debljine 10mm. Pločica je idealno ravna, polirana. Pomoču uredjeja za testiranje lagano povečavamo silu za otcepljenje tek do trenutka, dok dodje do otcepjenja magneta ot čelične ploče. Upisavamo snagu, kod koje je došlo do otcepljenja magneta. Zbog maksimalne objektivnosti ispitivanje ponavljamo 3 puta i za proračun sile razdvajanja upotrebljavamo najmanju izmerenu vrednost.

Upozoravamo, da kada postepeno otpada sila u vezi sa debljinom čelične ploče, na koje je magnet pričvršćen, umanjuje se sila za otcepljnenje magneta, radi o o prirodno svojstvo magnetizma.

Izmerićemo vaše magnete

Takodje nudimo merenje sile za otcepljenje (po zahtevu i magnetične indukcije) vama isporučivanih magneta, magnetinih čočiva, magneta za opterečivanje, i sledećih magnenih uredjaja. Imamo nekoliko različitih uredjaja za testiranje i tako smo sposobni meriti silu z a otcepljenje u intervalu od 0 do 200kNJ (što odgovara sili otprilike 20.000 kg.)! Pro vaąi informaci 10 N = cca 1 kg.

Mi čemo za vas uraditi maksimum, da bi smo vama izašli u susret, ali zadržavamo sebi pravo za ispit isporučenog megneta, koji nečemo izvršiti ( naprimer u slučaju, da bi moglo dočď do oštećenja naših uredjaja za testiranje).

Hoćete da testirate magnete?

Pozovite nas. Svakom korisniku izlazimo u susret.

Objasniti testiranje