Zaštita ličnih podataka

Garantuje se zaštita posetiocu ovog servera i njegovih ličnih podataka na osnovu člana 101/2000 Sb., o zaštiti ličnih podataka, i obezbedjuje se , da sadržaj neće biti prikazan ni na jednoj internet stranici.

Vaši podaci su zaštićeni zakonski i služe samo za komunikaciju izmedju prodavca i kupca.