Jaki kupasti magneti u boji će osvetliti i da preglednijom učiniti svaku oglasnu tablu

Obzirom na to koliko si mali i laki, ovi magneti u boji imaju veliku snagu. Bez problema će na metalnoj podlozi da pridrže 8 listova papira formata A4. Svoju primenu pronalaze u kancelarijama , u školama, u domaćinsttvima. Zahvaljujući dizajnu u boji brže ćete pronaći ono što tražite i tako ćete imati neprestani pregled o rasporedu na oglasnoj tabli.  


On-line prodaja magneta u boji

U našem e-shopu ćete sigurno moći da izaberete ono što Vam je potrebno.

Kupite magneti za domaćinstva u e-shopu