Ručni manipulator limova

Ručni manipulator limovaSluži za olakšavanje rada sa limovima. Sa upotrebom ovog manipulatora možete lim da jednostavno pomerate, okrećetei na drugi način sa njime manipulišete. Velika prednost je mogućnost razmagnetisanja. Podizanjem poluge za razmagnetisanje prema korpusu ručnog manipulatora limova dolazi do toga da se stvara dovoljno veliki razmah između manipulatora i lima. Zahvaljujući tome je moguće manipulator vrlo jednostavno „isključiti“ i tako se izbegava odvajanje magneta od lima.

Rad sa ovim ručnim manipulatorom je vrlo jeddnostavan i ugodan. Zahvaljujući tome dolazi do ušteda u vremenu pri manipulaciji sa limovima.

On-line prodaja manipulacionih pomagala

U našem e-shopu ćete sigurno odabrati

Kupiti manipulator limova

Sledeće manipulacione sprave, koje će vam pomoći u poslu

Magnetni ugaonici

Magnetni ugaonici

Magnetni ugaonik štedi vaše vreme prilikom zavarivanja različitig profila. Moguće je upotrebiti ih za zavarivanje pod pravim uglom, uglom od 45°, ili u ravni.

Magnetni skupljač špona

Magnetni skupljač špona

Ručni magnetni sakupljač špona se koristi za skupljanje metalnih nečistoća(špona, opiljaka,šrafova). Zahvaljujući lakoj manipulaciji koristi se često u radionicama za obradu metala.

Magnetni manipulacioni štapovi

Magnetni manipulacioni štapovi

Manipulacioni štap pojednostavljuje i ubrzava ubacivanje lima u prese i njihovo izvlačenje, ili manipulaciju sa delovima od lima.

Magnet za u ruku

Magnet za u ruku

Magnet za u ruku olakšava rad sa limovima. ima široku upotrebu naročito kod presa.

Magnetni razdvojnici limova

Magnetni razdvojnici limova

Magnetni razdvojnik limova služi za neproblematično odlepljivanje nasloženih limova.

Magnet na štapu za galvanizaciju

Magnet na štapu za galvanizaciju

Magnet na štapu za galvanizaciju i lakirnice se koristi za izvlačenje delova iz posuda.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetni manipulator za poklopce

Magnetni manipulator za poklopce

Manipulator primaknite na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Zatím ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.