Iznoseći magnetni bubnjevi

Dvospratni iznoseći magnetni bubanj (MBVD)

Dvospratni iznoseći magnetni bubanjMagnetni bubanj se sastoji od fiksnog magnetnog jezgra i rotirajućeg omotača sa hvataljkama na kojima se zadržavaju metalne nečistoće.

Donji bubanj hvata metalne nečistoće sa pokretne trake, a nemagnetni materijal se prenosi dalje na pokretnoj traci.

Gornji bubanj preuzima metalne nečistoće iz donjeg bubnja i prebacuje ih u samostalni koš. Svaki bubanj ima samostalni motor i menjač.

Preuzimanjem materijala izmedju pokretne trake i magnetnog bubnja i nakon toga izmedju oba bubnja dolazi do njegove aeracije (provetravanja) što pomaže da se metali razdvoje od lepljivog materijala.

Prednosti separatora

  • vrlo efektivna dvostepena separacija
  • pogodno i za lepljive materijale
  • dvostruka aeracija (provetravanje) - povećanje efektivnosti separacije lepljivih materijala

Kakve materijale može da separiše?

  • Rastresite materijale koji se prenose na pokretnoj traci sa lošijim svojstvima rasipanja.
  • Lepljive materijale i materijale koji mogu da se otežano separišu
 

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. Zatražite pismenim putem ponudu za separator

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Princip dvospratne separacije

Druge vrste magnetnih separatora za suve mešavine

Magnetni bubanj

Magnetni bubanj

Magnetni bubanj služi za separaciju magnetizujućih nečistoća iz rastresitih smesa (obojeni metali, granulat plastike, ugalj).