Magnetni separator suvih smeša sa automatskim čišćenjem

Magnetni separator za suve smese – automatsko čišćenje - dvostruko (MSV PO)

Magnetični separator MSV 400x400 PO 9 VVMMagnetični separator sa automatskim čišćenjem služi za separaciju metalnih magnetskih nečistoća. Standardno nudimo dva tipa: ulazna dimenzija 250x250, 400x400 a 500x500 s kapacitetom do 150 t/h.

Čišćenje magnetnog separatora

Magnetični separator MSV 400x400 PO 9 VVMPrincip automatskog čišćenja je u tome da se materijal sipa kroz srednje deo magnetičnog separatora i uvek nakon isteka intervala su uhvaćene metalne nečistoće izvučene u levu ili desnu deponiju (vidi animaciju niže). Velika prednost je u tome da u slučaju čišćenja ne mora doći do prestanka toka materijala.

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. Zatražite pismenim putem ponudu za separator

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Animacija automatskog čišćenja separatora

Princip čišćenje

Magnetne separatori za suve smese – automatsko čišćenje – jednostrano (MSV PO J)

Magnetične separatori za suve smese – automatsko čišćenje – jednostranoOvaj magnetični separator služi za separaciju metalnih magnetskih nečistoća.  Opremljen je veoma jakim neodimijskim magnetima. Zahvaljujući unikatnom načinu čišćenja cevi je moguće separirati i metalne nečistoće veće od 5mm. Značajnim faktorom su takođe manje zahteve za prostor.

 

Čišćenje magnetnog separatora

Magnetične separatori za suve smese – automatsko čišćenje – jednostranoKod ovog tipa separatora princip automatskog čišćenja se odvija, od toga da se materijal sipa kroz bočni deo magnetskog separatora i uvek nakon intervala su uhvaćene metalne nečistoće prenesene na drugu stranu prema deponiji. Do čišćenja magnetskih cevi dođe, tako da se premeste nehrđajuće cevi i metalne nečistoće koje su iznesene u bočnu deponiju.

Pomeranje magnetnih cevi

 

Svakom korisniku izlazimo u susret. Izradjujemo po vašim potrebama. Zatražite pismenim putem ponudu za separator

Ovaj proizvod usavršava i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis obavljaju naši stručno obučeni tehničari.

Animacija automatskog čišćenja separatora

Princip čišćenje

 

 

 

 

 

Magnetne separatori za suve smese – automatsko čišćenje – jednostranoOba tipa magnetičnih separatora su podešavana pomoću pneumatskih elemenata FESTO i proces čišćenja je kontroliran elektronskim sistemom SIEMENS. Moguće je priključiti ga na upravljački sistem celog pogona.

 
-->

Druge vrste magnetnih separatora za suve mešavine

Magnetne ploče- separatoriMagnetn separator pločasti
Magnetne ploče su namenjene za separaciju metala iz sipkih materijala sa gorim osobinama sipkosti materijala i većeg granulata, koji ne bi prolazio kroz magnetne rešetke.

Magnetne ploče iznad transporteraMagnetna ploča iznad transportera
Magnetna ploča isluži za separaciju male količine magnetnih nečistoća iz lako prolaznih smeša koje se kreću na pokretnoj traci.

Separator metala iznad transporteraMagnet iznad transportera
Magnetni separator služi za separaciju naročito većih metalnih nečistoća iz lako prolaznih smesa koje se kreću na pokretnoj traci. S ručnim i automatskim čišćenjem.

Magnetni bubanj
Magnetni bubanjMagnetni bubanj služi za separaciju magnetizujućih nečistoća iz rastresitih smesa (obojeni metali, granulat plastike, ugalj).

Magnetni valjak
Magnetni valjak Magnetni valjak služi za separaciju metalnih, magnetnih delova iz rastresitih smesa. Magnetni valjak nadoknađuje krajni valjak transportera.

Magnetne šipke
Magnetični štapoviŠipke su opremljene NdFeB magnetima. Zahvaljujući tankim zidovima kućišta šipke, magnetna indukcija na površi je 6 300 - 8 900 G!

Magneti za spremnik granulata
Magnet za levkasti utovarivač mašine za ubrizgavanjeOva vrsta separatora se koristi u proizvodnji plastike, za regranulat, ili mlevenu plastiku. Magnet hvata i metalnu prašinu, i jako lako se čisti!